nd, 04 października 2015

Apel o demokratyczną i uczciwą rywalizację wyborczą

Okiem rewolucjonisty. Blog Jerzego Borowczaka

Uczciwe wybory demokratyczne, to nie tylko prawidłowe działanie komisji wyborczych i dokładne zliczanie oddanych głosów przez wyborców. Na uczciwość wyniku wyborów składa się cały proces kampanii wyborczej. To odpowiedzialność kandydatów za głoszone przez nich treści. Prawo chroni przed nieprawdziwymi wzajemnymi pomówieniami kandydatów. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem uczciwości procesu wyborczego, który decyduje o ostatecznym wyniku wyborów, jest kultura polityczna prowadzenia całej kampanii wyborczej. Wszyscy jesteśmy świadkami tzw. „hejtu” w internecie, który w szczególnie rażącej postaci podlega ściganiu z mocy prawa.

Prawo chroni również materiały wyborcze kandydatów i podmiotów politycznych, oznaczone przez zarejestrowane komitety wyborcze. Artykuł 109 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu Wyborczego zakazuje niszczenie, usuwania, zamalowywania itp. materiałów wyborczych, pod groźbą kary. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny do5000 zł.Jeśli zniszczenia przekraczają kwotę 250 zł. , to zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu Wykroczeń czyn taki podlega karze aresztu lub grzywny.

Przypominam te zapisy prawa i apeluję do wszystkich konkurentów politycznych i ich sympatyków o stosowanie się do reguł prawa i kultury politycznej. Apeluję, ponieważ moje plakaty i banery wyborcze są sukcesywnie, z dnia na dzień niszczone. Poniżej dokumentuje to fotografiami. Takie zachowania to nic innego jak element fałszowania wyborów w ich wstępnej fazie.

Zwróciłem się do odpowiednich służb miasta o udostępnienie monitoringu z miejsc w których doszło do niszczenia moich materiałów wyborczych. Po uzyskaniu tych nagrań, wystąpię z tym materiałem dowodowym do Policji i Prokuratury o wszczęcie czynności przewidzianych prawem.

Teraz apeluję do wszystkich moich szacownych konkurentów o wpłynięcie na swoich sympatyków, aby zaniechali tej antydemokratycznych, sprzecznych z prawem i kulturą polityczną, zachowań, niszczących jakość naszej demokracji i przyczyniających się do wypaczania wyniku wyborów.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież