wt, 29 kwietnia 2014

III Forum Kobiet Pomorza

Błogi blog Roberta Biedronia, czyli czego media nie mówią

26 kwietnia 2014 roku odbyło się trzecie już Forum Kobiet Pomorza, które organizuję wspólnie z Elżbietą Jachlewską, przewodniczącą Partii Kobiet regionu pomorskiego. W tym roku nasze zaproszenie przyjęły wspaniałe osobowości.

W kongresie udział wzięły m.in:

Urszula Zalewska - prezeska fundacji Nadaktywni,

Dorota Gardias - wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych,

Beata Szadziul - radna Gdyni, Pełnomocniczka Prezydenta Gdyni ds. Rodziny,

Jolanta Banach - radna Gdańska,

Marta Siciarek - działaczka stowarzyszenia NEWW oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Trójmiasto.

Dyskusję moderowała dyrektorka mojego biura - Justyna Pardyka.

Spotkanie otworzyła Elżbieta Jachlewska, witając gości i uczestników i uczestniczki, podsumowując poprzednie dwa spotkania Forum.

Ja opowiedziałem o sukcesach, które przyniosły prace Forum (m.in. zgłoszenie i uwzględnienie uwag do Strategii Pomorza 2020). Następnie oddałem głos kobietom, gdyż mężczyźni zbyt często mówią, i to niekoniecznie mądrze.

Na spotkaniu poruszone zostały trzy tematy: społeczeństwo obywatelskie − komunikacja między mieszkańcami a samorządem oraz NGO-sami a samorządem, polityka społeczna rodzinna − czy jest i jaka jest, a jaka być powinna na przykładzie Gdyni i Gdańska oraz równość w samorządach: co by oznaczała, jak ją wprowadzać, co jest robione obecnie, jakie są potrzeby.

Dorota Gardias mówiła o braku solidnych konsultacji społecznych, o standardach europejskich, o potrzebie poszerzenia Komisji Trójstronnej o NGO-sy.

Urszula Zalewska powiedziała o dobrych praktykach samorządu gdyńskiego, o potrzebie aktywizacji mieszkańców i mieszkanek, ich motywowania do zainteresowania się sprawami miasta.

Jolanta Banach zauważyła, że samorządy poza pozornymi działaniami (np. karta dużej rodziny) praktycznie nie mają opracowanej strategii polityki społecznej (w odniesieniu do Gdańska). Sprawy kobiet i ich rodzin są całkowicie pomijane. Brak żłobków, przedszkoli publicznych to sprawa nadal aktualna. Prywatyzacja szkół prowadzi do dyskryminacji dzieci z rodzin niezamożnych. Wskazała na brak edukacji obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Brak programu opieki nad osobami zależnymi (osoba opiekująca się nie może pracować).

Beata Szadziul jako przykład wdrażania polityki prorodzinnej w Gdyni podała funkcję asystenta rodziny. Funkcja ta zapobiega odbieraniu dzieci rodzinom niezaradnym i pomaga im dźwignąć się z kłopotów.

Elżbieta Jachlewska wskazała, że jednym z rozwiązań byłoby wprowadzenie do samorządów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Regulacje oraz dobre praktyki z innych miast pozwoliłyby na takie wydatkowanie budżetu miasta/gminy, aby przy podziale były brane pod uwagę potrzeby wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Jeśli budujemy obiekt sportowy, podobną sumę wydajmy na rekreację osób starszych, kobiet i osób z niepełnosprawnościami.

Marta Siciarek wskazała na potrzebę edukacji równościowej kandydatów i kandydatek na funkcję Radnej/Radnego. Wskazała na potrzebę zainteresowania się sprawami imigrantów i imigrantek. Każdy człowiek, niezależnie od narodowości, zasługuje na szacunek i wsparcie.

Podczas każdego bloku tematycznego osoby z sali mogły zadawać pytania i komentować wypowiedzi. Momentami dyskusja była bardzo gorąca. W końcowym efekcie wszyscy uczestnicy i uczestniczki zgodzili się co do jednego – niezbędne jest aby społeczeństwo uczestniczyło czynnie w rządzeniu miastem/wsią. Partycypacja to klucz do rozwoju miasta. Uświadomienie obywatelom i obywatelkom, iż ich włączenie się w sprawy miasta sprawia iż decyzje podejmowane przez struktury władzy są bardziej odpowiedzialne i przemyślane.

Uczestnicy i uczestniczki Forum zgodnie stwierdzili, iż brak kobiet w strukturach władzy sprawia, że problemy społeczne są niedostrzegane. Priorytetami są inwestycje, które mają przynieść splendor i prestiż (Gdański Teatr Szekspirowski, lotnisko w Gdyni, stadion itd.). Kobiecy punkt widzenia jest niezbędny do obiektywnego spojrzenia na sprawy miasta/wsi.

Wskazano na potrzeby edukacji ojców w kwestiach równościowych, tak aby opieka na dzieckiem była sprawowana równo, a oboje rodziców mogło się rozwijać i pracować.

III Forum Kobiet Pomorza na następny rok wyznaczyło sobie trzy cele:

  • reaktywacja działań Porozumienia Kobiet dla Pomorza (porozumienie skupiające kobiety z różnych partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz działaczki niezrzeszone − cel – współdziałanie ponad podziałami);
  • opracowanie i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla kobiet chcących startować w wyborach samorządowych;
  • opracowanie strategii równościowej dla Pomorza.

Do zobaczenia za rok, za IV Forum Kobiet Pomorza.

Robert Biedroń

Piszę o tym, czego w mediach nie usłyszysz...

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież